Referencer

2018:
SAS Ny omklædningsbygning.
Hotel Actic – Flugtvejsplaner
ARRIVA – indretningskonsulent.
..

2017:
Skovlunde Kirkecenter – Vinduesudskiftning.
Amagerland Provsti – Provstesyn.
Hørsholm Kommune, Hørsholm Skole – Renovering af omklædning- og badefaciliteter.
KAB, Farum Midtpunkt – Alternative boliger.
Skovlunde Kirkecenter – Projekt og udbud på renovering og udbygning.
Ballerup Kirke, Våbenhus – Indretning.
CAE- Ny undervisningsbygning.
Ballerup Præstegård – Arealdisponering og Ideskitser på renovering af eksisterende, samt nybygning.
Leo Pharma – Ombygning af kantine til 1500 personer.

2016:
CAE – Flysimulator for pilottræning.
ARRIVA – Indretningskonsulentrådgivning.
SAS – Nyt indretningsdesign.
SAS Museum.
KAB, Farum – Indretning af selskabslokaler.
Københavnerlejligheder – digitalisering.
KAB, Farum Midtpunkt, Servicecentralen – Ombygning..
SAS Guldlounge CPH – indretning.
SAS Ground handling – forplads, pavilloner
Skovlunde Kirkecenter – Forprojekt på renovering og udbygning.
Amagerland / Amagerbro Provstier – Udbud, energimærkning.

2015:
ARRIVA – Midlertidig kontorindretning i stor gammel værkstedshal.
KAB, Farum Midtpunkt, Servicecentralen – Skitseprojekt.
Farum Midtpunkt, Omklædningsrum – Ombygning.
SAS – Arealanalyser, kontorindretning og flytteplaner.
Hotel Arctic, Grønland – Indretningskonsulent.
Skovlunde Kirke Center – Ideoplæg til udvidelse.
PANDORA – Brandstrategi og flugtvejsplaner.
Cimber Air – Indretningsskitser for nyt kontordomicil.
SAS – Flugtvejsplaner.

2014:
Præstebolig – modernisering af ejendommen, samt udvidelse og indretning af nyt køkken.
Footlocker – myndighedsansøgninger.
Københavneraltaner – Digitaliseringer og myndighedsprojekt.
PANDORA – Brandstrategi og flugtvejsplaner.
Regus i Københavns lufthavn, T3 – Myndighedsbehandling og projektledelse.
Kreston – Ideskitser for kontorudvidelser.
SAS – Dokplatform for Airbus 320.
Jettime – Indretningsskitser for nyt kontordomicil.

2013:
SAS Lounge i T3 – Akustikvæg gennem dobbl etagehøjde.
SAS Crew Base – Indretning, ombygning og flyttekoordinering.
SAS hovedkontor – indretningsplaner, ombygning og flyttekoordinering.
Præstegård – Indretningplaner og ombygning.
SAS – større rokade af diverse afdelinger.
Lufthansa – indretningsplaner, ombygning og flyttekoordinering.
PANDORA – divese indretninger og myndighedsansøgninger.
Hareskov Menighedshus – Ideskitsering af nyt hus, projektering, udbud, projektledelse mm.

2012:
SAS Crew Base – Disponeringplaner for ny Crewbase i T3.
SAS Commercial – Rokadeplaner.
PANDORA – indretninger og ombygninger.
SAS Fast Track i T3.
3F Hotel og Restaurant – indretningsplaner, myndighedsprojekt og ombygning.
COOR – Tilstandsvurderinger.
Svedklinikken – Indretningsplaner, ombygning og flyttekoordinering.

2011:
Amgros – kontorindretning og myndighedsbehandling, 1.500m².
Ørestadens advokatfirma – kontorindretning, 350m².
PANDORA – arealoptimering, 4.200m².
Provstisyn af 6 kirke med tilhørende præstegårde og kirkegårde.
SAS Crewbase – arealanalyse, arealdisponering og behovsanalyser, 3.000m².
SAS – kontorindretning og flytteplaner, 900m².
Vestas – kontorindretning, 800m².
PANDORA – ombygning og indretning, 200m² samt flugtvejsplaner.
Oxford Aviation Academy – forarbejder for ny simulator til pilottræning, 1.100m².
SAS Component – flugtvejsplaner, 2.500m².
SAS Hangar 1 rokade – arealanalyse for kontor og lager mm 3.000m², lufthavnskøretøjer opmarch 3.000m², og forplads overdækning 3.000m².

2010:
Kraftfood – flytteplaner, 2.000m².
Astra Zeneca – flugtvejsplaner, 7.000m².
GN Store Nord – kontor- og laboratorie ombygning, 1.000m².
Oford Aviation Academy – Udvidelse med en ny simulator for pilottræning.
PANDORA – ombygning, 2000m².
Arkitekt Mads Peder Hansen maa, har fået overdraget hvervet som provstiarkitekt for Amagerland Provsti.
PANDORA – flytning og ombygning, 4200m².
SAS – Rokade 2010, Arealanalyser, 6000m².
SAS Terminal 3 – Arealanalyse, 2000m².

2009:
Oxford Aviation Academy – Udvidelse med en simulator for pilottræning. 600m²
Fredensborg Skole – Toilettårn, sidste etape.
Enfamiliehus – Havestue tilbygning.
SGS rokade i Lufthavnen – Arealanalyser, 14.300m².
SGS i Lufthavnen – 300m² kontorombygning.

2008:
Inter IKEA Centre Group – Projektstyring, detailprojektering mv. 2.200m²
SAS International – 600m² Ombygning og kontorindretning.
Danish Winecelles – 200m² Lagerhal.
Enfamiliehus i Hørsholm – Ombygning og indretning.
Enfamiliehus i Hørsholm – Arealdisponerings ideer.

2007:
Engstrandsskolen – akkustikregulering.
Fredensborg Skole – 1100m² ny DPS, om- og tilbygning.
CSC Computer Sciences Corporation – 6000m² facaderenovering samt 140m² ny reception.

2006:
Sverrigesgade – 206m² nyt in-filhus, 2 ejerlejligheder.
Harlem Alle, enfamiliehus – 175m² til- ombygning.
Bagsværd Bymidte – bygherrerådgivning.
Dronningegaards Alle – udsigtsterrasse fra enfamiliehus, ideoplæg.
SAS Flight Academy – 6000m² om- og tilbygning.
Statens Ejendomme, Videnskabsministeriet – kontorindretning, flytteplaner.

2005:
SAS TS Administration – 2500m² kontorindretning.
SAS Værksteder – 1200m² ombygning, indretning mm.
SAS Mandskabsrum 600m² opholdsrum, ombygning, indretning.
SAS Component – 2500m² arealdisponering.
Fredensborg Skole – 800m² ny indskolingsbygning, samt renovering af 300m² eksist. Indskoling.

2004:
Fredensborg Skole – 400m² Administration og lærerværelse.
Parkbo, enfamiliehus – 45m² tilbygning.
SAS Personalehuset – 350m² kontorindretning.
Ebeltoft seniorboliger – Perspektivtegninger.
Københavns Kajakpoloklub – flydende klubhus, ideoplæg.

2003:
SAS Hangar rokader – 4000m² arealanalyser.
SAS HangarGate – 300m² lagerfunktion.
[/grid_9]

IMG_4676