Arbejdsområder

mph arkitekter er med fra den tidlige idéfase, over programmering – herunder koordinering af, brugerønsker, beslutninger, logistik, projektering, myndighedsbehandling, tilsyn, til aflevering mm.
Omfang fra 100m² – 100.000m²

Projektudvikling:

Bygherresparring
Ide-analyser
Arealdisponering
Funktionsanalyse
Logistik
Ideudvikling, ideskitser
Funktion og æstetik forenes
Visioner i steg og tal
Konkurrencer

Erhverv- offentligt byggeri:

Bygherrerådgivning
Arealdisponering
Registrering, program
Logistik
Indretningsskitser
Skitseprojektering
Myndighedsprojekt
Hovedprojektering
Detailprojektering
Indretningsplaner
Inventar-design
Byggeledelse
Økonomi

Private:

Bygherrerådgivning
Ideskitser
Arealdisponeringer
Materiale- og farvevalg

arbomr_sidebillede_1

arbomr_sidebillede_2